Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego


1. Starosta Bolesławiecki - Przewodniczący Zespołu

2. Wicestarosta Bolesławiecki - Z-ca Przewodniczącego Zespołu

3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej -II Z-ca Przewodniczącego Zespołu

4. Komendant Powiatowy Policji - członek PZZK w Bolesławcu

5. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

8. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

9. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

10. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - członek PZZK w Bolesławcu

11. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych - członek PZZK w Bolesławcu

12. Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego - członek PZZK w Bolesławcu

13. Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu

14. Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Copyright by pczk.powiatboleslawiecki.pl, Wszystkie prawa zastrzeĹĽone.