KOMUNIKAT22 luty 2022r.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59 (w miejsce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 20022 roku, wprowadzony został stopień – 3. CHARLIE-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

16 luty 2022r.

Prezes Rady Ministrów informuje o pierwszym stopniu alarmowym ALFA-CRP, dotyczącym cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Jest to najniższy z 4 stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 15 lutego 2022 r. (od godz. 23:59) do poniedziałku 28 lutego 2022 r. (do godziny 23:59). Stopień ALFA-CRP jest sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP

Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu z dnia 25 listopada 2021 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu w nawiązaniu do Rozporządzenia nr 30 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego informuje ,że na terenie powiatu bolesławieckiego zostały wyznaczone obszary szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), czyli obszary wysokiego ryzyka. Są nimi następujące gminy i miejscowości :

1. Wszystkie miejscowości położone w gminie Gromadka
2. W gminie Bolesławiec miejscowości : Bolesławice ,Łaziska, Bożejowice, Rakowice , Nowe Jaroszowice, Otok, Dobra, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Nowa Wieś Kraśnicka, Lipiany , Dąbrowa Bolesławiecka
3. W gminie Nowogrodziec miejscowości : Zabłocie , Milików, Nowogrodziec
4. W gminie Warta Bolesławiecka miejscowości : Warta Bolesławiecka, Wartowice, Iwiny.
5. W gminie Osiecznica miejscowości :Parowa i Przejęsław.

W obszarach wysokiego ryzyka nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu. Zakazuje się utrzymywania gęsi i kaczek z innymi gatunkami drobiu Ponadto wszystkie osoby utrzymujące drób przyzagrodowy muszą przestrzegać następujących zasad :

Drób należy utrzymywać na ogrodzonych wybiegach , karmić i poić należy pod dachem . W przypadku kaczek i gęsi zabroniony jest dostęp do zbiorników wodnych . Właściciele drobiu zobowiązani są do wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków inwentarskich w których utrzymywany jest drób. Paszę dla drobiu należy chronić przed zanieczyszczeniem odchodami dzikich ptaków.
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób przyzagrodowy, o obowiązku zgłaszania drobiu na potrzeby własne bez względu na ilość utrzymywanych ptaków. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie tel. 75 7301086 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: boleslawiec@wroc.wiw.gov.pl .
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W BOLESŁAWCU
JOANNA LIGÓR- TKACZ

Komunikaty29 lipca 2021

Komunikat

W dniu 1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu, na terenie powiatu bolesławieckiego, uruchomione zostaną syreny alarmowe. Emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu. Trening przeprowadzony będzie na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

26 lipca 2021

Komunikat

Pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń w powiecie bolesławieckim W związku z pierwszym przypadkiem afrykańskiego pomoru świń w powiecie bolesławieckim, dn. 23.07.2021 Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie.

Link: TUTAJ TUTAJ

18 maja 2021

Komunikat

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-WCZK.642.46.2021.LK z dnia 12 maja 2021 r. w dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 8.00-11.00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostanie przeprowadzone ćwiczenie ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENAGATE/SAREX-21, którego elementami będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Elementem ćwiczenia może być uruchomienie syren alarmowych.

12 maja 2021

Komunikat

Więcej informacji

2 października 2020

Komunikat

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-WCZK.642.71.2020.LK z dnia 25 września 2020 r. w dniu 6 października 2020 r. w godzinach 8.00-10.00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostanie przeprowadzone ćwiczenie ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENAGATE/SAREX-20, którego elementami będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Elementem ćwiczenia może być uruchomienie syren alarmowych.

31 lipca 2020r.

Komunikat

W dniu 1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu, na terenie powiatu bolesławieckiego, uruchomione zostaną syreny alarmowe. Emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu.

Trening przeprowadzony będzie na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

10 lipca 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 94 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 13 lipca 2020 r., do godz. 23.59.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

26 czerwca 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 89 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

06 marca 2020r.

UWAGA BARDZO WAŻNA INFORMACJA

Jeżeli przybyłeś z rejonów świata z utrzymującą się aktywnością koronawirusa, wywołującego chorobę SARS-COVID–19 i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: • gorączka, • kaszel • duszność i problemy z oddychaniem

to: w pierwszej kolejności telefonicznie powiadom Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu (Sanepid) pod numerem telefonu nr: 75 732 32 46-47 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem całodobowym: 600 043 978 lub 514 413 460. Tam otrzymasz instrukcję co dalej robić.

lub pomijając SOR zgłoś się bezpośrednio na najbliższy Oddział Zakaźny szpitala, Nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej !!!

Jeżeli po powrocie z tych rejonów nie wystąpiły u Ciebie powyższe objawy, to kontroluj przez kolejne 14 dni dwa razy dziennie swój stan zdrowia mierząc temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopochodnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Najbezpieczniej jak pozostaniesz w tym czasie w domu.

28 luty 2020

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: Więcej informacji


03 stycznia 2020

Komunikat nr 1 z dnia 03 stycznia 2020 roku
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu
w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków

W związku z pojawieniem się na terenach województwa lubelskiego oraz wielkopolskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2368) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków: osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Ponadto istnieje obowiązek odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w innymi ptakami szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiając kontakt z drobiem lub utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami, Obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich osób utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 -15 , lub telefonicznie pod nr tel. 75 730 10 86.
- Kto będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przetrzymuje zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. - Kto nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstw przed przenikaniem czynnika zakaźnego podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. - Kto nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Bolesławcu
Joanna Ligór-Tkacz

12 grudzień 2019

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu z dnia 12 grudnia 2019r.

w sprawie wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru śwień u dzików na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Więcej informacji

08 pażdziernik 2019

Komunikat PCZK

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

25 maja 2019r.

Komunikat PCZK

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.

18 grudnia 2018r.

Komunikat PCZK

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbędzie się powiatowy trening zgrywający system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach o kryptonimie „GRUDZIEŃ 2018”.W treningu wezmą udział służby, inspekcje i straże szczebla powiatowego oraz urzędy gmin z terenu powiatu bolesławieckiego. W ramach treningu o godzinie 9:00 zostaną uruchomione syreny w gminie Warta Bolesławiecka, w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz Raciborowice.

13 listopada 2018r.

Komunikat PCZK

Informuję, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/11, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.
W celu przygotowania się do udziału w przedmiotowym ćwiczeniu, na podstawie §11 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96) proszę o:

1. Starostów Powiatów:
• utrzymanie gotowości do stałego nasłuchu radiowego w dniach 14—15 listopada 2018 r. w sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego,
• utrzymanie stanu zalogowania w Systemie Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego,
• utrzymanie stanu zalogowania w systemie „Ramzes",
• niezwłoczne przekazywanie otrzymanych sygnałów ostrzegawczych do gmin na administrowanym obszarze,
• uruchomienie syren zarządzanych przez powiaty - poprzez wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu" - po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu i wyemitowanie sygnału „Odwołanie alarmu" po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie,
• sporządzenie zbiorczego (za siebie i gminy na administrowanym terenie) sprawozdania z przeprowadzonego sprawdzenia akustycznego podsystemu ostrzegania w terminie do 10 dni po zakończeniu ćwiczenia, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Prezydentów miast na prawach powiatów:
• utrzymanie gotowości do stałego nasłuchu radiowego w dniach 14-15 listopada 2018 r. w sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego,
• utrzymanie stanu zalogowania w Systemie Ostrzegania, Alarmowania i mformowania Województwa Dolnośląskiego,

11 października 2018r.

Komunikat PCZK

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 15-16 października 2018 r. na terenie Gmin:

• Ziębice,
• Ząbkowice Śląskie,
• Kłodzko gmina (bez miejscowości Kłodzko i Boguszyn),
• Lądek-Zdrój miasto,
• Bystrzyca Kłodzka,
• Stronie Śląskie,
• Międzylesie miasto,
• Szczytna miasto,
• Polanica-Zdrój,
• Radków,
• Nowa Ruda miasto,
• Głuszyca,
• Walim,
• Świdnica,
• Jelcz-Laskowice,
• Oława,
• Strzelin,
• Wiązów,
• Siechnice,
• Zgorzelec,
• Nowogrodziec,
• Bolesławiec,
• Jedlina Zdrój,
• Dzierżoniów,
• Bielawa,
• Pieszyce,
• Wałbrzych,


przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

09 października 2018r.

Komunikat PCZK

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 8 -11 października 2018 r. na terenie Gmin:

• Jeżów Sudecki,
• Jelenia Góra,
• Mysłakowice,
• Janowice Wielkie,
• Podgórzyn,
• Kowary,
• Karpacz,
• Piechowice,
• Szklarska Poręba,
• Świeradów Zdrój,
• Gryfów Śląski,
• Olszyna miasto,
• Leśna,
• Mirsk,
• Lwówek Śląski,
• Lubań,
• Siekierczyn,
• Warta Bolesławiecka,
• Pieńsk miasto,
• Osiecznica (miejscowość Świętoszów),
• Milicz,
• Krośnice,
• Brzeg Dolny miasto,
• Wołów miasto,
• Oborniki Śląskie,
• Wisznia Mała,
• Wrocław Psie Pole (Lipa Piotrowska, Widawa),
• Żmigród,
• Trzebnica miasto,

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.31 lipca 2018r.

Komunikat PCZK

W dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W treningu wezmą udział Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowe, Miasta na prawach powiatu oraz Gminy.

Celem treningu będzie:
- sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
- doskonalenie umiejętności ogłaszania i odwoływania alarmu w czasie pozasłużbowym,
- ocena sprawności technicznej syren alarmowych.
21 czerwca 2018r.

Komunikat PCZK

Zbliżający się okres występowania tzw. „deszczy świętojańskich” może powodować potencjalne zagrożenie podtopieniami i powodziami. „Deszcze Świętojańskie” na mniejszą lub większą skalę, pojawiają się niemal co roku, pod koniec czerwca. Intensywnym opadom mogą towarzyszyć inne zjawiska takie jak: burze z gradem, silny wiatr, duże wahania temperatury powietrza. Nadchodzące lato to również potencjalny okres występowania fali upałów, które w ostatnich latach stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Warunkiem zapewnienia właściwej ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ze strony sił przyrody, organizowania skutecznej akcji ratowniczej oraz minimalizowania strat jest odpowiednie przygotowanie się do mogących wystąpić zagrożeń. Skuteczna ochrona ludności w sytuacjach zagrożeń wymaga zintegrowanego wysiłku wszystkich organów administracji publicznej oraz innych podmiotów społecznych i gospodarczych realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa. W związku z prognozowanymi przez IMGW BURZAMI Z GRADEM na terenie woj. dolnośląskiego uprzejmie proszę o bieżące informowanie PCZK w Bolesławcu o ewentualnych zdarzeniach wynikających z zagrożeń (poszkodowanych osobach, uszkodzeniach infrastruktury, utrudnieniach komunikacyjnych, awariach energetycznych itp.).
14 czerwca 2018r.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu z dnia 14 czerwca 2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina wszystkim posiadaczom psów, że zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. poz. 625 z późn. zm), wszystkie psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Więcej informacji

18 maja 2018r.

III Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem „112 ratuje życie”

W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej szczebla powiatowego, w ramach konkursu plastycznego pn. "112 ratuje życie"

Komisja zgodnie z regulaminem spośród wszystkich nadesłanych prac z przedszkoli z terenu powiatu bolesławieckiego wybrała 5 najlepiej ocenionych prac. Wybrane prace zostały przesłane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i wezmą udział w konkursie szczebla wojewódzkiego. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 przez dotarcie do jak największej ilości dzieci w przedszkolach. Priorytetem jest podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska. W trosce o bezpieczeństwo ludzi ważne jest aby systematycznie przypominać o zasadach korzystania z numeru 112 oraz uświadamiać kiedy i w jaki sposób należy z niego korzystać.
Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska i kształtowanie odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń. Z obserwacji można zauważyć, iż poprzez dzieci trafiamy również do ich rodziców, dziadków co powiększa grono osób potrafiących w odpowiedni sposób użyć numeru 112 – jako ratującego życie.


LISTA LAUREATÓW szczebla powiatowego konkursu „112 ratuje życie”:
1. Jessica Gołyga – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu
2. Paulina Stupiec – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu
3. Malwina Sondaj – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu
4. Bartosz Wojewódka – Prywatne Przedszkole „SMERFIKI” w Bolesławcu
5. Julia Puławska – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu

09 listopad 2017r.

Komunikat nr 9

CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM ?????????
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BOLESŁAWCU
ZAPRASZA
WOLNE MIEJSCA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
DZWOŃ – TEL 261 646 813 lub 261 646 849
MUSISZ SPEŁNIĆ PIERWSZY WARUNEK ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIEZREM ZAWODOWYM – ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Więcej informacji

04 września 2017r.

Komunikat nr 8

Informuję, że od lipca 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronic internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne. Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) to rozbudowany, a jednocześnie prosty w obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie, obywateli poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez, najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, Apple - IOS, Windows Phone) umożliwiającą dostęp do komunikatów generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju.
Pobranie aplikacji RSO możliwe jest za pośrednictwem: - strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - http://duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz - w zakładce „do pobrania",
- sklep dedykowanego odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego (Google Play”, „Apple App Storę". „Windowa Phone Store").Aplikacja RSO pozwala m. in. na:
- przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie: meteorologiczne. hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne, - przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy,
- dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.
W związku z powyższym, mając na uwadze usprawnianie procesu ostrzegania i powiadamiania o sytuacjach kryzysowych w województwie dolnośląskim, zachęcam Państwa do korzystania z aplikacji mobilnej RSO oraz do popularyzowania jej funkcjonalności wśród podległych pracowników jak również mieszkańców Dolnego Śląska.


19 lipca 2017r.

Komunikat nr 6

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W treningu wezmą udział Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowe, Miasta na prawach powiatu oraz Gminy.

Celem treningu będzie:
- sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
- doskonalenie umiejętności ogłaszania i odwoływania alarmu w czasie pozasłużbowym,
- ocena sprawności technicznej syren alarmowych.
21 sierpnia 2017r.

Komunikat nr 7

dotyczy: organizowania ćwiczebnych alarmów w JW. 1145.

Informuję, że zgodnie z Planem zamierzeń na 2017r. w dniu 24.08.2017r. w godzinach 07:30 - 15:30 w JW. 1145 Bolesławiec organizowane będą ćwiczebne alarmy przeciwlotnicze oraz o skażeniach ogłaszane poprzez sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania.


19 lipca 2017r.

Komunikat nr 6

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W treningu wezmą udział Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowe, Miasta na prawach powiatu oraz Gminy.

Celem treningu będzie:
- sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
- doskonalenie umiejętności ogłaszania i odwoływania alarmu w czasie pozasłużbowym,
- ocena sprawności technicznej syren alarmowych.
6 czerwca 2017r.

Komunikat nr 5

W dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. całodobowo (termin zapasowy 9 czerwca br.) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w któiych udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. W celu przygotowania się do udziału w przedmiotowym ćwiczeniu, na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96).

• utrzymanie gotowości do stałego nasłuchu radiowego w dniach 6-8 czerwca 2017 r. w sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego,

• utrzymanie stanu zalogowania w Systemie Ostrzegania,Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego,

• utrzymanie stanu zalogowania w systemie „Ramzes",

• niezwłoczne przekazywanie otrzymanych sygnałów ostrzegawczych do gmin na administrowanym obszarze,

• uruchomienie syren zarządzanych przez powiaty - poprzez wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu" - po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu i wyemitowanie sygnału „Odwołanie alarmu" po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie,
26 kwietnia 2017r.

Komunikat nr 4

Informacja dla Rolników Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu Z dnia 25 kwietnia 2017r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu w nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 kwietnia 2017r przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób przyzagrodowy, o obowiązku zgłaszania drobiu na potrzeby własne bez względu na ilość utrzymywanych ptaków. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu ul. Górników 8a, lub telefonicznie w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku tel.75 730 1086 .

Drób należy utrzymywać na ogrodzonych wybiegach , karmić i poić należy pod dachem . W przypadku kaczek i gęsi zabroniony jest dostęp do zbiorników wodnych . Właściciele drobiu zobowiązani są do wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób. Paszę dla drobiu należy chronić przed zanieczyszczeniem odchodami dzikich ptaków.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BOLESŁAWCU
6 kwietnia 2017r.

Komunikat nr 3

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków
PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf23 stycznia 2017r.

Komunikat nr 2

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków
PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf05 stycznia 2017r.

APEL

do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii
PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf

29 lipca 2016r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2016 r., na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym o godz. 17:00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe.

1. 17:00 - 17:03 Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. 17:10 - 17:13 Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
20 lipca 2016r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowychZARZĄDZENIE NR 96 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. dogodź. 23:59.

§ 2.

Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone dla stopni, o których mowa w § 1, stosownie do załącznika nr 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf


6 czerwca 2016r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniach od 7 do 9 czerwca 2016 r., na terenie województwa dolnośląskiego (powiat bolesławiecki) zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym na terenie powiatu bolesławieckiego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.


1. Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren


Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
12 października 2015r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniach od 13 do 15 października 2015 r., na terenie województwa dolnośląskiego (powiat bolesławiecki) zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym na terenie powiatu bolesławieckiego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.


1. Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren


Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
12 sierpnia 2015r.

1. Ograniczanie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w godzinach szczytu – 10.00 do 17.00.
2. Wyłączanie z sieci zbędnych urządzeń zasilanych energią elektryczną.
3. Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych i technicznych, np. podlewania trawników, mycia samochodów.
4. W miarę możliwości wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, etc. w godzinach najmniejszego zapotrzebowania na prąd i wodę.
11 sierpnia 2015r.

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 (Komunikat z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55)
6 lipca 2015r.

Na terenie woj. dolnośląskiego stwierdzono występowanie groźnego chwastu - barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina dwuletnia, która w pierwszym roku wytwarza rozetę liści (duże, pierzastodzielne), a w drugim wytwarza pędy nasienne (baldachy). W polskich warunkach roślina ta może wyrastać do wysokości 3,5 - 4 metrów. Roślina ta często występuje na terenach wilgotnych w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów. Włoski znajdujące się na liściach i łodygach barszczu Sosnowskiego wydzielają substancję parzącą. Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie zanikające blizny oraz zapalenie spojówek. Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny.

METODY ZWALCZANIA
Najbardziej powszechną i skuteczną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest jego wykaszanie, około 2 do 4 razy w sezonie. Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu”, czyli bardzo częstym koszeniu. Można też wykorzystać do zwalczania metodę chemiczną. Do zwalczania zbędnej roślinności zalecane są herbicydy zawierające glifosat np. Roundup 360 SL W miejscach, gdzie doszło do rozsiania nasion barszczu, walkę należy zaplanować na 3-4 lata (zgodnie z żywotnością nasion).

UWAGA!
Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto musza być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.
11 maja 2015r.

W dniach 12 – 13 maja 2015 r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, polegający na przekazywaniu ćwiczebnych komunikatów ostrzegawczych dotyczących statku powietrznego, który wykonując lot w polskiej przestrzeni powietrznej, symulować będzie obiekt powietrzny zakwalifikowany do kategorii „RENEGADE”. W ramach treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenie powiatu bolesławieckiego. Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego i wezmą w nim udział urzędy gmin z terenu powiatu oraz Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
31 grudnia 2014r.

Wojewoda Dolnośląski Informuje - W związku z niepodpisaniem umów na świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców województwa, proszę o poinformowanie ich m.in. za pomocą środków masowego przekazu (strony internetowe, lokalne media) o dostępie do świadczeń medycznych na terenie Państwa gmin i powiatów. Zachęcam do skorzystania z informacji zamieszczonych na stronie dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu: http://www.nfz-wroclaw.pl Znajduje się tam aktualizowana na bieżąco lista placówek, które zawarły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z: Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo [POBIERZ]

Ostrzeżenia hydrologiczneOstrzeżenia meteorologiczneCopyright by pczk.powiatboleslawiecki.pl, Wszystkie prawa zastrzeĹĽone.