Komunikaty i ostrzeżenia
23 stycznia 2017r.

Komunikat nr 2

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków
PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf05 stycznia 2017r.

APEL

do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii
PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf

29 lipca 2016r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2016 r., na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym o godz. 17:00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe.

1. 17:00 - 17:03 Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. 17:10 - 17:13 Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
20 lipca 2016r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowychZARZĄDZENIE NR 96 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. dogodź. 23:59.

§ 2.

Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone dla stopni, o których mowa w § 1, stosownie do załącznika nr 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf


6 czerwca 2016r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniach od 7 do 9 czerwca 2016 r., na terenie województwa dolnośląskiego (powiat bolesławiecki) zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym na terenie powiatu bolesławieckiego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.


1. Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren


Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
12 października 2015r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniach od 13 do 15 października 2015 r., na terenie województwa dolnośląskiego (powiat bolesławiecki) zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym na terenie powiatu bolesławieckiego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.


1. Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren


Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
12 sierpnia 2015r.

1. Ograniczanie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w godzinach szczytu – 10.00 do 17.00.
2. Wyłączanie z sieci zbędnych urządzeń zasilanych energią elektryczną.
3. Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych i technicznych, np. podlewania trawników, mycia samochodów.
4. W miarę możliwości wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, etc. w godzinach najmniejszego zapotrzebowania na prąd i wodę.
11 sierpnia 2015r.

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 (Komunikat z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55)
6 lipca 2015r.

Na terenie woj. dolnośląskiego stwierdzono występowanie groźnego chwastu - barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina dwuletnia, która w pierwszym roku wytwarza rozetę liści (duże, pierzastodzielne), a w drugim wytwarza pędy nasienne (baldachy). W polskich warunkach roślina ta może wyrastać do wysokości 3,5 - 4 metrów. Roślina ta często występuje na terenach wilgotnych w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów. Włoski znajdujące się na liściach i łodygach barszczu Sosnowskiego wydzielają substancję parzącą. Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie zanikające blizny oraz zapalenie spojówek. Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny.

METODY ZWALCZANIA
Najbardziej powszechną i skuteczną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest jego wykaszanie, około 2 do 4 razy w sezonie. Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu”, czyli bardzo częstym koszeniu. Można też wykorzystać do zwalczania metodę chemiczną. Do zwalczania zbędnej roślinności zalecane są herbicydy zawierające glifosat np. Roundup 360 SL W miejscach, gdzie doszło do rozsiania nasion barszczu, walkę należy zaplanować na 3-4 lata (zgodnie z żywotnością nasion).

UWAGA!
Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto musza być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.
11 maja 2015r.

W dniach 12 – 13 maja 2015 r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, polegający na przekazywaniu ćwiczebnych komunikatów ostrzegawczych dotyczących statku powietrznego, który wykonując lot w polskiej przestrzeni powietrznej, symulować będzie obiekt powietrzny zakwalifikowany do kategorii „RENEGADE”. W ramach treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenie powiatu bolesławieckiego. Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego i wezmą w nim udział urzędy gmin z terenu powiatu oraz Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
31 grudnia 2014r.

Wojewoda Dolnośląski Informuje - W związku z niepodpisaniem umów na świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców województwa, proszę o poinformowanie ich m.in. za pomocą środków masowego przekazu (strony internetowe, lokalne media) o dostępie do świadczeń medycznych na terenie Państwa gmin i powiatów. Zachęcam do skorzystania z informacji zamieszczonych na stronie dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu: http://www.nfz-wroclaw.pl Znajduje się tam aktualizowana na bieżąco lista placówek, które zawarły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z: Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo [POBIERZ]

Ostrzeżenia hydrologiczneOstrzeżenia meteorologiczneCopyright by pczk.powiatboleslawiecki.pl, Wszystkie prawa zastrzeĹĽone.